Các vấn đề chung

Hướng dẫn khắc phục sự cố này giải thích cách khắc phục lỗi trong NewPipe, bao gồm các sự cố với org.schabi.newpipe, mạng và các sự cố khác.

org.schabi.newpipe chưa được cài đặt/không thể tải video xuống

 1. Tải về APK NewPipe.
 2. Cài đặt nó dưới dạng tệp APK tiêu chuẩn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Seal thay vì NewPipe:

 1. Cài đặt nó đây.
 2. Cập nhật cài đặt trong ReVanced:

  Interaction > Download settings > change Downloader Package name to this:

  com.junkfood.seal

NewPipe Could Not Parse Website

Sự cố này đã được khắc phục trong phiên bản NewPipe mới.

 1. Xóa NewPipe.
 2. Cài đặt phiên bản NewPipe mới nhất.

Đừng quên xuất cơ sở dữ liệu từ thiết bị của bạn trước khi xóa NewPipe và nhập cơ sở dữ liệu vào NewPipe mới.

Xuất khẩu: Settings > Content > Export Database
Nhập khẩu: Settings > Content > Import Database

Đây là cách duy nhất để lưu đăng ký và danh sách phát của bạn.

Network Errors

 1. Xóa bộ nhớ đệm cho NewPipe.
 2. Đóng video, khởi động lại ứng dụng và phát video khác.
 3. Chuyển sang định dạng chỉ có âm thanh, sau đó bật lại video.
 4. Nếu không có gì giúp được, hãy cài đặt lại NewPipe.

Các vấn đề khác

Bạn có thể khắc phục hầu hết các lỗi ít phổ biến khác bằng cách xóa bộ nhớ đệm cho NewPipe và cài đặt lại ứng dụng (chỉ cài đặt bản phát hành chính thức mới nhất).

Nếu không có gì giúp được, hãy để lại báo cáo kèm theo mô tả chi tiết về lỗi của bạn trong thảo luận chính thức trên Github.