Αποποίηση ευθύνης

Newpipe.app διοικείται από μια κοινότητα χρηστών που είναι παθιασμένοι με το NewPipe.

  • Δεν είμαστε συνδεδεμένοι με την επίσημη ομάδα
  • Δεν τροποποιούμε τα πρωτότυπα αρχεία.
  • Δεν δεχόμαστε δωρεές ούτε κάνουμε δημόσιες δηλώσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν το Newpipe ή τους προγραμματιστές του.

Our goal is to provide helpful information, making the NewPipe app more accessible and popular.