Ansvarsfraskrivelse

Newpipe.app administreres av et fellesskap av brukere som brenner for NewPipe.

  • Vi er ikke tilknyttet offisielt team
  • Vi endrer ikke originalfilene.
  • Vi tar ikke imot donasjoner eller kommer med offentlige uttalelser som kan skade Newpipe eller utviklerne.

Målet vårt er å gi nyttig informasjon, slik at NewPipe-appen blir mer tilgjengelig og populær.