Отказ от отговорност

Newpipe.app се управлява от общност от потребители, които са запалени по NewPipe.

  • Ние не сме свързани с официален екип
  • Ние не променяме оригиналните файлове.
  • Не приемаме дарения и не правим публични изявления, които биха могли да навредят на Newpipe или на неговите разработчици.

Нашата цел е да предоставяме полезна информация, за да направим приложението NewPipe по-достъпно и популярно.