Privatumo politika

Dėkojame, kad pasirinkote būti mūsų bendruomenės dalimi "NewPipe App" ("Įmonė", "mes", "mus" arba "mūsų"). Esame įsipareigoję saugoti jūsų asmeninę informaciją ir jūsų teisę į privatumą. Jei turite klausimų ar nuogąstavimų dėl mūsų politikos ar mūsų veiklos, susijusios su jūsų asmenine informacija, prašome susisiekite su mumis.

Kai lankotės mūsų svetainėje newpipe.app ir naudojatės mūsų paslaugomis, patikite mums savo asmeninę informaciją. Mes labai rimtai vertiname jūsų privatumą. Šioje privatumo politikoje stengiamės kuo aiškiau paaiškinti, kokią informaciją renkame, kaip ją naudojame ir kokias su ja susijusias teises turite. Tikimės, kad skirsite šiek tiek laiko ir atidžiai ją perskaitysite, nes ji labai svarbi. Jei šioje privatumo politikoje yra kokių nors sąlygų, su kuriomis nesutinkate, nutraukite naudojimąsi mūsų svetainėmis ir paslaugomis. 

Ši privatumo politika taikoma visai informacijai, surinktai mūsų svetainėje (pvz., newpipe.app) ir (arba) bet kokiose susijusiose paslaugose, pardavimuose, rinkodaroje ar renginiuose (šioje privatumo politikoje juos bendrai vadiname "Paslaugos").  

Atidžiai perskaitykite šią privatumo politiką, nes ji padės jums priimti pagrįstus sprendimus dėl dalijimosi savo asmenine informacija su mumis.   

1. KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME?  
Asmeninė informacija, kurią mums atskleidžiate

Trumpai tariant: Renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikiate, pavyzdžiui, vardą, pavardę, adresą, kontaktinę informaciją, slaptažodžius ir saugumo duomenis bei mokėjimo informaciją.

Mes renkame asmeninę informaciją, kurią savanoriškai pateikiate mums, kai išreiškiate susidomėjimą gauti informacijos apie mus arba mūsų produktus ir paslaugas, kai dalyvaujate Paslaugų veikloje (pvz., rašote žinutes mūsų internetiniuose forumuose arba dalyvaujate konkursuose, varžybose ar dovanose) arba kitaip su mumis susisiekiate.

Mūsų renkama asmeninė informacija priklauso nuo jūsų bendravimo su mumis ir Paslaugomis, jūsų pasirinkimų ir naudojamų produktų bei funkcijų. Asmeninė informacija, kurią renkame, gali būti tokia:

Įgaliojimai. Renkame slaptažodžius, slaptažodžių užuominas ir panašią saugumo informaciją, naudojamą autentifikavimui ir prieigai prie paskyros.

Visa asmeninė informacija, kurią mums pateikiate, turi būti teisinga, išsami ir tiksli, ir privalote mums pranešti apie bet kokius tokios asmeninės informacijos pakeitimus.  
Automatiškai renkama informacija

Trumpai tariant: Kai kuri informacija, pavyzdžiui, IP adresas ir (arba) naršyklės ir įrenginio charakteristikos, renkama automatiškai, kai lankotės mūsų Paslaugose.

Automatiškai renkame tam tikrą informaciją, kai lankotės Paslaugose, jomis naudojatės arba jomis naršote. Ši informacija neatskleidžia jūsų konkrečios tapatybės (pvz., jūsų vardo ar kontaktinės informacijos), tačiau ji gali apimti informaciją apie įrenginį ir naudojimą, pavyzdžiui, jūsų IP adresą, naršyklės ir įrenginio charakteristikas, operacinę sistemą, kalbos nuostatas, nukreipiančius URL, įrenginio pavadinimą, šalį, vietą, informaciją apie tai, kaip ir kada naudojatės mūsų Paslaugomis, ir kitą techninę informaciją. Ši informacija visų pirma reikalinga mūsų Paslaugų saugumui ir veikimui palaikyti, taip pat mūsų vidaus analizės ir ataskaitų teikimo tikslais.

Kaip ir daugelis įmonių, informaciją renkame naudodami slapukus ir panašias technologijas.

Internetiniai identifikatoriai. Renkame slapukų identifikatorius arba kitus, pavyzdžiui, naudojamus analizei ir rinkodarai, ir kitus panašius duomenis.

2. KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?  

Trumpai tariant:  Jūsų informaciją tvarkome teisėtais verslo interesais, siekdami įvykdyti su jumis sudarytą sutartį, laikytis teisinių įsipareigojimų ir (arba) jūsų sutikimo.  

Toliau aprašytais įvairiais verslo tikslais naudojame per Paslaugas surinktą asmeninę informaciją. Jūsų asmeninę informaciją šiais tikslais tvarkome remdamiesi teisėtais verslo interesais, siekdami sudaryti ar vykdyti sutartį su jumis, gavę jūsų sutikimą ir (arba) laikydamiesi savo teisinių įsipareigojimų. Šalia kiekvieno toliau nurodyto tikslo nurodome konkrečius duomenų tvarkymo pagrindus, kuriais remiamės.  

Naudojame surinktą ar gautą informaciją:

siųsti jums rinkodaros ir reklaminius pranešimus. Mes ir (arba) mūsų trečiosios šalies rinkodaros partneriai gali naudoti jūsų atsiųstą asmeninę informaciją savo rinkodaros tikslais, jei tai atitinka jūsų rinkodaros pageidavimus. Galite bet kada atsisakyti mūsų rinkodaros el. laiškų (žr. toliau pateiktą skyrių "KOKIOS JŪSŲ PRIVALUMO TEISĖS").

teikti jums tikslinę reklamą. Jūsų informaciją galime naudoti kurdami ir rodydami turinį bei reklamą (ir bendradarbiaudami su trečiosiomis šalimis, kurios tai daro), pritaikytą jūsų interesams ir (arba) vietovei, ir vertindami jos veiksmingumą.                         

Kitais verslo tikslais. Jūsų informaciją galime naudoti kitais verslo tikslais, pavyzdžiui, duomenų analizei, naudojimo tendencijoms nustatyti, reklaminių kampanijų veiksmingumui nustatyti, Paslaugoms, produktams, rinkodarai ir jūsų patirčiai vertinti bei tobulinti. Šią informaciją galime naudoti ir saugoti apibendrinta ir anonimine forma, kad ji nebūtų susieta su atskirais galutiniais vartotojais ir neapimtų asmeninės informacijos. Be jūsų sutikimo nenaudosime identifikuojamos asmeninės informacijos.

3. AR JŪSŲ INFORMACIJA BUS KAM NORS PERDUOTA?  

Trumpai tariant:  Dalijamės informacija tik gavę jūsų sutikimą, norėdami laikytis įstatymų, teikti jums paslaugas, apsaugoti jūsų teises arba vykdyti verslo įsipareigojimus.   Duomenis galime tvarkyti arba jais dalytis remdamiesi toliau nurodytu teisiniu pagrindu:

  • Sutikimas: Galime tvarkyti jūsų duomenis, jei davėte mums konkretų sutikimą naudoti jūsų asmeninę informaciją konkrečiu tikslu. 
  • Teisėti interesai: Jūsų duomenis galime tvarkyti, kai tai pagrįstai būtina mūsų teisėtiems verslo interesams pasiekti. 
  • Sutarties vykdymas: Jei su jumis sudarėme sutartį, galime tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, kad įvykdytume sutarties sąlygas. 
  • Teisiniai įsipareigojimai: Galime atskleisti jūsų informaciją, jei esame teisiškai įpareigoti tai padaryti, kad įvykdytume galiojančius įstatymus, vyriausybės prašymus, teismo procesą, teismo nutartį ar teisinį procesą, pavyzdžiui, atsakydami į teismo nutartį ar teismo šaukimą (įskaitant atsakymą valstybės institucijoms, kad būtų įvykdyti nacionalinio saugumo ar teisėsaugos reikalavimai). 
  • Gyvybiškai svarbūs interesai: Jūsų informaciją galime atskleisti, jei manome, kad tai būtina siekiant ištirti, užkirsti kelią ar imtis veiksmų, susijusių su galimais mūsų taisyklių pažeidimais, įtariamu sukčiavimu, situacijomis, susijusiomis su galimomis grėsmėmis bet kurio asmens saugumui ir neteisėta veikla, arba kaip įrodymus teisminiuose ginčuose, kuriuose dalyvaujame.

Konkrečiau, mums gali prireikti tvarkyti jūsų duomenis arba dalytis jūsų asmenine informacija toliau nurodytais atvejais:

  • Pardavėjai, konsultantai ir kiti trečiųjų šalių paslaugų teikėjai. Jūsų duomenimis galime dalytis su trečiųjų šalių pardavėjais, paslaugų teikėjais, rangovais ar atstovais, kurie teikia paslaugas mums arba mūsų vardu ir kuriems reikia prieigos prie tokios informacijos, kad galėtų atlikti šį darbą. Pavyzdžiai: mokėjimų apdorojimas, duomenų analizė, el. pašto pristatymas, prieglobos paslaugos, klientų aptarnavimas ir rinkodaros veikla. Atrinktoms trečiosioms šalims galime leisti Paslaugose naudoti stebėjimo technologiją, kuri leis joms rinkti duomenis apie tai, kaip laikui bėgant sąveikaujate su Paslaugomis. Ši informacija gali būti naudojama, be kita ko, duomenims analizuoti ir sekti, tam tikro turinio populiarumui nustatyti ir geriau suprasti veiklą internete. Išskyrus atvejus, aprašytus šioje Politikoje, mes nesidalijame, neparduodame, neišnuomojame ir neperduodame jokios jūsų informacijos trečiosioms šalims jų reklamos tikslais.     
  • Verslo perkėlimai. Galime dalytis arba perduoti jūsų informaciją, susijusią su bet kokiu susijungimu, bendrovės turto pardavimu, finansavimu arba viso mūsų verslo ar jo dalies įsigijimu kitai bendrovei, arba vykstant deryboms dėl tokio susijungimo, bendrovės turto pardavimo, finansavimo ar įsigijimo.
  • Trečiųjų šalių reklamuotojai. Galime naudotis trečiųjų šalių reklamos bendrovių paslaugomis, kad būtų rodomi skelbimai, kai lankotės Paslaugose. Šios bendrovės gali naudoti informaciją apie jūsų apsilankymus mūsų Svetainėje (-ėse) ir kitose svetainėse, esančią žiniatinklio slapukuose ir kitose sekimo technologijose, kad pateiktų jus dominančių prekių ir paslaugų reklamą.

4. AR NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS? 

Trumpai tariant:  Jūsų informacijai rinkti ir saugoti galime naudoti slapukus ir kitas sekimo technologijas.  

Galime naudoti slapukus ir panašias sekimo technologijas (pvz., žiniatinklio švyturėlius ir pikselius), kad gautume arba išsaugotume informaciją. Konkreti informacija apie tai, kaip naudojame tokias technologijas ir kaip galite atsisakyti tam tikrų slapukų, pateikiama mūsų slapukų politikoje.

5. KOKIA YRA MŪSŲ POZICIJA DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINIŲ?  

Trumpai tariant:  Mes neatsakome už jokios informacijos, kuria dalijatės su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie reklamuoja mūsų svetaines, bet nėra su jomis susiję, saugumą.   

Paslaugose gali būti trečiųjų šalių, kurios su mumis nesusijusios, reklamų, kuriose gali būti nuorodų į kitas svetaines, internetines paslaugas ar mobiliąsias programėles. Negalime garantuoti duomenų, kuriuos pateikiate trečiosioms šalims, saugumo ir privatumo. Bet kokiems trečiųjų šalių surinktiems duomenims ši privatumo politika netaikoma. Mes neatsakome už bet kokių trečiųjų šalių, įskaitant kitas svetaines, paslaugas ar taikomąsias programas, į kurias gali būti pateikiamos nuorodos iš Paslaugų arba kurios gali būti susietos su jomis, turinį ar privatumo ir saugumo praktiką bei politiką. Turėtumėte peržiūrėti tokių trečiųjų šalių politiką ir tiesiogiai kreiptis į jas, kad atsakytų į jūsų klausimus.

6. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?  

Trumpai tariant:  Jūsų informaciją saugome tiek laiko, kiek reikia šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, nebent įstatymai reikalauja kitaip.   

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tik tol, kol ji bus reikalinga šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti, nebent pagal įstatymus (pvz., mokesčių, apskaitos ar kitus teisinius reikalavimus) reikalaujama arba leidžiama saugoti ilgiau.

Kai nebeturėsime teisėto verslo poreikio tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, ją ištrinsime arba anonimizuosime, o jei tai neįmanoma (pvz., dėl to, kad jūsų asmeninė informacija buvo saugoma atsarginių kopijų archyvuose), saugiai saugosime jūsų asmeninę informaciją ir izoliuosime ją nuo bet kokio tolesnio tvarkymo, kol bus įmanoma ją ištrinti. 

7. AR RENKAME INFORMACIJĄ IŠ NEPILNAMEČIŲ?  

Trumpai tariant:  Sąmoningai nerenkame duomenų iš jaunesnių nei 18 metų vaikų ir jų neparduodame.  

Sąmoningai neprašome duomenų iš jaunesnių nei 18 metų vaikų ir neparduodame jų jaunesniems nei 18 metų vaikams. Naudodamiesi Paslaugomis patvirtinate, kad jums yra bent 18 metų arba kad esate nepilnamečio asmens tėvai ar globėjai ir sutinkate, kad toks nepilnametis išlaikytinis naudotųsi Paslaugomis. Jei sužinosime, kad buvo renkama jaunesnių nei 18 metų naudotojų asmeninė informacija, deaktyvuosime paskyrą ir imsimės pagrįstų priemonių, kad tokie duomenys būtų nedelsiant ištrinti iš mūsų įrašų.

8. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS Į PRIVATUMĄ?  

Trumpai tariant:  Bet kuriuo metu galite peržiūrėti, pakeisti arba nutraukti savo paskyrą.

Jei gyvenate Europos ekonominėje erdvėje ir manote, kad neteisėtai tvarkome jūsų asmeninę informaciją, taip pat turite teisę pateikti skundą vietos duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Jos kontaktinius duomenis galite rasti čia: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Slapukai ir panašios technologijos: Dauguma interneto naršyklių pagal nutylėjimą yra nustatytos priimti slapukus. Jei pageidaujate, paprastai galite nustatyti naršyklę taip, kad ji pašalintų slapukus ir juos atmestų. Jei pasirinksite pašalinti slapukus arba atmesti slapukus, tai gali turėti įtakos tam tikroms mūsų Paslaugų funkcijoms ar paslaugoms. Jei norite atsisakyti mūsų Paslaugose reklamuotojų pagal interesus teikiamos reklamos, apsilankykite http://www.aboutads.info/choices/.

9. FUNKCIJŲ "NESEKTI" VALDIKLIAI  

Daugumoje interneto naršyklių ir kai kuriose mobiliosiose operacinėse sistemose bei mobiliosiose programėlėse yra funkcija "Nesekti" (DNT) arba nustatymas, kurį galite įjungti, kad praneštumėte, jog nenorite, kad būtų stebimi ir renkami duomenys apie jūsų naršymo internete veiklą. DNT signalų atpažinimo ir įgyvendinimo vieningas technologinis standartas nėra baigtas kurti. Todėl šiuo metu nereaguojame į DNT naršyklės signalus ar bet kokį kitą mechanizmą, kuriuo automatiškai pranešama apie jūsų pasirinkimą nebūti sekamiems internete. Jei bus priimtas sekimo internete standartas, kurio privalėsime laikytis ateityje, informuosime jus apie tokią praktiką patikslintoje šios privatumo politikos versijoje.  

10. AR KALIFORNIJOS GYVENTOJAI TURI KONKREČIAS TEISES Į PRIVATUMĄ?  

Trumpai tariant:  Taip, jei esate Kalifornijos gyventojas, jums suteikiamos konkrečios teisės, susijusios su prieiga prie jūsų asmeninės informacijos.   

Pagal Kalifornijos civilinio kodekso 1798.83 skirsnį, dar vadinamą įstatymu "Šviesk šviesą", mūsų naudotojams, kurie yra Kalifornijos gyventojai, leidžiama kartą per metus nemokamai prašyti ir gauti iš mūsų informaciją apie asmeninės informacijos kategorijas (jei tokių yra), kurias atskleidėme trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais, ir visų trečiųjų šalių, su kuriomis dalijomės asmenine informacija per praėjusius kalendorinius metus, pavadinimus ir adresus. Jei esate Kalifornijos gyventojas ir norėtumėte pateikti tokį prašymą, pateikite mums prašymą raštu, naudodamiesi toliau nurodyta kontaktine informacija. 

Jei esate jaunesnis nei 18 metų, gyvenate Kalifornijoje ir turite registruotą paskyrą Paslaugose, turite teisę prašyti pašalinti nepageidaujamus duomenis, kuriuos viešai paskelbėte Paslaugose. Norėdami paprašyti pašalinti tokius duomenis, susisiekite su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis ir nurodykite su savo paskyra susietą el. pašto adresą bei pareiškimą, kad gyvenate Kalifornijoje. Užtikrinsime, kad duomenys nebūtų viešai rodomi Paslaugose, tačiau turėkite omenyje, kad duomenys iš mūsų sistemų gali būti ne visiškai ar nevisiškai pašalinti.

11. AR ATNAUJINAME ŠIĄ POLITIKĄ?  

Trumpai tariant:  Taip, prireikus atnaujinsime šią politiką, kad ji atitiktų atitinkamus įstatymus.  

Kartais galime atnaujinti šią privatumo politiką. Atnaujinta versija bus pažymėta atnaujinta data "Peržiūrėta", o atnaujinta versija įsigalios, kai tik bus prieinama. Jei atliksime esminių šios privatumo politikos pakeitimų, galime jums pranešti apie tai matomoje vietoje paskelbdami pranešimą apie tokius pakeitimus arba tiesiogiai išsiųsdami jums pranešimą. Raginame jus dažnai peržiūrėti šią privatumo politiką, kad žinotumėte, kaip saugome jūsų informaciją.