Политика за поверителност

Благодарим ви, че избрахте да бъдете част от нашата общност в NewPipe App ("Компания", "ние", "нас", или "нашия"). Ние се ангажираме да защитаваме вашата лична информация и вашето право на поверителност. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно нашата политика , или нашите практики по отношение на вашата лична информация, моля свържете се с нас.

Когато посещавате нашия уебсайт newpipe.app и използвате нашите услуги, вие ни доверявате личната си информация. Ние се отнасяме много сериозно към вашата поверителност. В тази политика за поверителност се стремим да ви обясним по възможно най-ясен начин каква информация събираме, как я използваме и какви права имате във връзка с нея. Надяваме се, че ще отделите малко време, за да я прочетете внимателно, тъй като тя е важна. Ако в тази политика за поверителност има условия, с които не сте съгласни, моля, прекратете използването на нашите сайтове и услуги. 

Настоящата политика за поверителност се отнася за цялата информация, събрана чрез нашия уебсайт (като newpipe.app) и/или всякакви свързани услуги, продажби, маркетинг или събития (в тази политика за поверителност ги наричаме общо "Услуги").  

Моля, прочетете внимателно тази политика за поверителност, тъй като тя ще ви помогне да вземате информирани решения относно споделянето на личната ви информация с нас.   

1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?  
Лична информация, която сте ни разкрили

Накратко: Събираме лична информация, която ни предоставяте, като име, адрес, информация за контакт, пароли и данни за сигурност, както и информация за плащане.

Събираме лична информация, която доброволно ни предоставяте, когато проявявате интерес към получаване на информация за нас или за нашите продукти и услуги, когато участвате в дейности в Услугите (като например публикуване на съобщения в нашите онлайн форуми или участие в състезания, конкурси или подаръци) или се свързвате с нас по друг начин.

Личната информация, която събираме, зависи от контекста на взаимодействието ви с нас и Услугите, от избора, който правите, и от продуктите и функциите, които използвате. Личната информация, която събираме, може да включва следното:

Удостоверения. Събираме пароли, подсказки за пароли и подобна информация за сигурност, използвана за удостоверяване и достъп до акаунта.

Цялата лична информация, която ни предоставяте, трябва да бъде вярна, пълна и точна и трябва да ни уведомявате за всякакви промени в тази лична информация.  
Автоматично събрана информация

Накратко: Част от информацията - като IP адрес и/или характеристики на браузъра и устройството - се събира автоматично, когато посещавате нашите Услуги.

Ние автоматично събираме определена информация, когато посещавате, използвате или навигирате в Услугите. Тази информация не разкрива Вашата конкретна самоличност (като например Вашето име или информация за контакт), но може да включва информация за устройството и използването, като например Вашия IP адрес, характеристики на браузъра и устройството, операционна система, езикови предпочитания, препращащи URL адреси, име на устройството, държава, местоположение, информация за това как и кога използвате нашите Услуги и друга техническа информация. Тази информация е необходима предимно за поддържане на сигурността и функционирането на нашите Услуги, както и за нашите вътрешни анализи и отчетни цели.

Подобно на много други фирми, ние също събираме информация чрез бисквитки и подобни технологии.

Онлайн идентификатори. Събираме идентификатори на "бисквитки" или други, като например тези, използвани за анализ и маркетинг; и други подобни данни.

2. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?  

Накратко:  Обработваме вашата информация за цели, основани на легитимни бизнес интереси, изпълнение на договора ни с вас, спазване на законовите ни задължения и/или вашето съгласие.  

Използваме лична информация, събрана чрез нашите Услуги, за различни бизнес цели, описани по-долу. Обработваме вашата лична информация за тези цели въз основа на нашите законни бизнес интереси, за да сключим или изпълним договор с вас, с ваше съгласие и/или за спазване на нашите законови задължения. Посочваме конкретните основания за обработване, на които разчитаме, до всяка от изброените по-долу цели.  

Използваме информацията, която събираме или получаваме:

За да ви изпращаме маркетингови и рекламни съобщения. Ние и/или нашите маркетингови партньори - трети страни, можем да използваме личната информация, която сте ни изпратили, за маркетингови цели, ако това е в съответствие с вашите маркетингови предпочитания. Можете да се откажете от нашите маркетингови имейли по всяко време (вижте "КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА НА ЛИЧНОСТ" по-долу).

да ви предоставяме целеви реклами. Можем да използваме вашата информация, за да разработваме и показваме съдържание и реклами (и да работим с трети страни, които правят това), съобразени с вашите интереси и/или местоположение, и да измерваме тяхната ефективност.                         

За други бизнес цели. Можем да използваме вашата информация за други бизнес цели, като например анализ на данни, идентифициране на тенденции в използването, определяне на ефективността на нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашите Услуги, продукти, маркетинг и вашето преживяване. Можем да използваме и съхраняваме тази информация в обобщена и анонимизирана форма, така че да не е свързана с отделни крайни потребители и да не включва лична информация. Няма да използваме лична информация, която може да бъде идентифицирана, без Вашето съгласие.

3. ЩЕ БЪДЕ ЛИ СПОДЕЛЕНА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ С НЯКОГО?  

Накратко:  Споделяме информация само с ваше съгласие, за да спазим законите, да ви предоставим услуги, да защитим правата ви или да изпълним бизнес задължения.   Можем да обработваме или споделяме данни въз основа на следното правно основание:

  • Съгласие: Можем да обработваме вашите данни, ако сте ни дали изрично съгласие да използваме личната ви информация за конкретна цел. 
  • Легитимни интереси: Можем да обработваме вашите данни, когато това е разумно необходимо за постигане на нашите законни бизнес интереси. 
  • Изпълнение на договор: Когато сме сключили договор с вас, можем да обработваме вашата лична информация, за да изпълним условията на договора. 
  • Правни задължения: Можем да разкрием вашата информация, когато сме задължени по закон да го направим, за да спазим приложимото законодателство, правителствени искания, съдебно производство, съдебна заповед или съдебен процес, например в отговор на съдебна заповед или призовка (включително в отговор на публични органи за изпълнение на изискванията за национална сигурност или правоприлагане). 
  • Жизнени интереси: Можем да разкрием вашата информация, когато смятаме, че е необходимо да разследваме, предотвратяваме или предприемаме действия във връзка с потенциални нарушения на нашите политики, подозрения за измама, ситуации, включващи потенциални заплахи за безопасността на някое лице и незаконни дейности, или като доказателство в съдебен спор, в който участваме.

По-конкретно, може да се наложи да обработваме вашите данни или да споделяме вашата лична информация в следните ситуации:

  • Продавачи, консултанти и други доставчици на услуги от трети страни. Възможно е да споделим данните ви с трети страни - продавачи, доставчици на услуги, подизпълнители или агенти, които извършват услуги за нас или от наше име и се нуждаят от достъп до такава информация, за да извършват тази дейност. Примерите включват: обработка на плащания, анализ на данни, доставка на имейли, хостинг услуги, обслужване на клиенти и маркетингови дейности. Възможно е да позволим на избрани трети страни да използват технология за проследяване в Услугите, което ще им позволи да събират данни за това как взаимодействате с Услугите с течение на времето. Тази информация може да бъде използвана, наред с други неща, за анализ и проследяване на данни, определяне на популярността на определено съдържание и по-добро разбиране на онлайн дейността. Освен ако не е описано в тази Политика, ние не споделяме, продаваме, отдаваме под наем или търгуваме с каквато и да е ваша информация с трети страни за техните рекламни цели.     
  • Прехвърляне на бизнеса. Може да споделяме или прехвърляме вашата информация във връзка с или по време на преговори за сливане, продажба на активи на компанията, финансиране или придобиване на целия или част от нашия бизнес от друга компания.
  • Рекламодатели от трети страни. Възможно е да използваме рекламни компании на трети страни за показване на реклами, когато посещавате Услугите. Тези компании могат да използват информация за Вашите посещения на нашия Уебсайт(и) и други уебсайтове, която се съдържа в уеб бисквитки и други технологии за проследяване, за да предоставят реклами за стоки и услуги, които Ви интересуват.

4. ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ? 

Накратко:  Може да използваме бисквитки и други технологии за проследяване, за да събираме и съхраняваме вашата информация.  

Възможно е да използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване (като уеб маяци и пиксели), за да получим достъп или да съхраняваме информация. Конкретна информация за начина, по който използваме такива технологии, и за това как можете да откажете определени бисквитки, е изложена в нашата Политика за бисквитките.

5. КАКВА Е НАШАТА ПОЗИЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ?  

Накратко:  Не носим отговорност за безопасността на информацията, която споделяте с доставчици от трети страни, които рекламират, но не са свързани с нашите уебсайтове.   

Услугите могат да съдържат реклами от трети страни, които не са свързани с нас и които могат да съдържат връзки към други уебсайтове, онлайн услуги или мобилни приложения. Не можем да гарантираме безопасността и поверителността на данните, които предоставяте на трети страни. Всички данни, събрани от трети страни, не са обхванати от настоящата политика за поверителност. Ние не носим отговорност за съдържанието или практиките и политиките за поверителност и сигурност на трети страни, включително други уебсайтове, услуги или приложения, които могат да бъдат свързани с или от Услугите. Трябва да прегледате политиките на такива трети страни и да се свържете директно с тях, за да отговорят на вашите въпроси.

6. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?  

Накратко:  Съхраняваме вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, описани в тази политика за поверителност, освен ако законът не изисква друго.   

Ще съхраняваме вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в тази политика за поверителност, освен ако законът не изисква или не позволява по-дълъг период на съхранение (например данъчни, счетоводни или други законови изисквания).

Когато нямаме текуща законна бизнес необходимост да обработваме вашата лична информация, ние ще я изтрием или анонимизираме, или ако това не е възможно (например защото вашата лична информация е била съхранявана в архиви за резервни копия), ще съхраняваме вашата лична информация по сигурен начин и ще я изолираме от всякаква по-нататъшна обработка, докато изтриването стане възможно. 

7. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА?  

Накратко:  Ние съзнателно не събираме данни от деца под 18-годишна възраст и не ги продаваме на пазара.  

Ние съзнателно не изискваме данни от деца на възраст под 18 години и не ги продаваме на пазара. Използвайки Услугите, Вие декларирате, че сте навършили 18 години или че сте родител или настойник на такова непълнолетно лице и се съгласявате това лице да използва Услугите. Ако научим, че е събрана лична информация от потребители под 18-годишна възраст, ще деактивираме акаунта и ще предприемем разумни мерки за бързото изтриване на тези данни от нашите записи.

8. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?  

Накратко:  Можете да преглеждате, променяте или прекратявате акаунта си по всяко време.

Ако пребивавате в Европейското икономическо пространство и смятате, че обработваме вашата лична информация незаконно, имате право да подадете жалба до местния надзорен орган за защита на данните. Данните за контакт с тях можете да намерите тук: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Бисквитки и подобни технологии: Повечето уеб браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране. Ако предпочитате, обикновено можете да настроите браузъра си да премахва бисквитките и да ги отхвърля. Ако изберете да премахнете или отхвърлите бисквитките, това може да повлияе на определени функции или услуги на нашите Услуги. За да се откажете от рекламиране, базирано на интереси, от страна на рекламодатели в нашите Услуги, посетете http://www.aboutads.info/choices/.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ "НЕ ПРОСЛЕДЯВАЙ  

Повечето уеб браузъри и някои мобилни операционни системи и мобилни приложения включват функция или настройка "Недей да проследяваш" ("DNT"), която можете да активирате, за да изразите предпочитанието си за поверителност да не се наблюдават и събират данни за вашите дейности при сърфиране онлайн. Не е завършен единен технологичен стандарт за разпознаване и прилагане на сигналите DNT. Поради това понастоящем не реагираме на DNT сигналите на браузъра или на друг механизъм, който автоматично съобщава за избора ви да не бъдете проследявани онлайн. Ако бъде приет стандарт за онлайн проследяване, който трябва да следваме в бъдеще, ще ви информираме за тази практика в преработена версия на тази политика за поверителност.  

10. ИМАТ ЛИ ЖИТЕЛИТЕ НА КАЛИФОРНИЯ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?  

Накратко:  Да, ако сте жител на Калифорния, ви се предоставят конкретни права за достъп до личната ви информация.   

Раздел 1798.83 от Гражданския кодекс на Калифорния, известен също като закона "Shine The Light", позволява на нашите потребители, които са жители на Калифорния, да поискат и получат от нас веднъж годишно и безплатно информация за категориите лична информация (ако има такава), която сме разкрили на трети страни за целите на директния маркетинг, както и имената и адресите на всички трети страни, с които сме споделили лична информация през непосредствено предходната календарна година. Ако сте жител на Калифорния и желаете да отправите такова искане, моля, изпратете искането си в писмен вид до нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу. 

Ако сте на възраст под 18 години, живеете в Калифорния и имате регистриран акаунт в Услугите, имате право да поискате премахване на нежелани данни, които сте публикували публично в Услугите. За да поискате премахване на такива данни, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу, и посочете имейл адреса, свързан с вашия акаунт, и изявление, че пребивавате в Калифорния. Ние ще се погрижим данните да не бъдат публично показвани в Услугите, но моля, имайте предвид, че данните може да не бъдат напълно или цялостно премахнати от нашите системи.

11. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА?  

Накратко:  Да, ще актуализираме тази политика, ако е необходимо, за да останем в съответствие със съответните закони.  

Можем да актуализираме тази политика за поверителност от време на време. Актуализираната версия ще бъде обозначена с актуализирана дата "Ревизирана" и актуализираната версия ще влезе в сила веднага след като стане достъпна. Ако направим съществени промени в тази политика за поверителност, можем да ви уведомим или чрез поставяне на видно място на известие за тези промени, или чрез директно изпращане на известие. Препоръчваме ви да преглеждате тази политика за поверителност често, за да сте информирани за това как защитаваме вашата информация.